Какъв уеб сайт да изберем

Създаването на всеки един уеб сайт трябва да е съчетано с нуждите и дейността на фирмата. Към основните видове сайтове се отнасят:

Сайт визитка – този сайт е подходя за хората с малък бизнес, които нямат нужда от грандиозни неща. Разходите тук са сведени до минимум, защото популяризацията е на ниво, както за големите уеб сайтове, но с разликата, че не налага големи разходи по поддръжката. Сайт визитка е с обрана и конкретна информация, представляващ именно визитката на дадена личност в Интернет пространството. Той позволява на всеки да запази своето място в глобалния свят, без да прави непосилни инвестиции.

Интернет портал – като цяло Интернет дава по-голямо поле на изява за всичко. Той афектира върху живота на хората, а наред с това има още няколко важни предимства, свеждащи се до:

По-малки разходи за персонал;

Клиентела от цял свят;

Спестяване на големите пространства за складове и помещения.

Интернет портала представлява комплексен проект изискващ голяма инвестиция. Структурата на портала и съдържанието му са определящи за целите, които са поставени пред него. Той е комплекс от уеб сайт справочник за аудитория от всякакви групи потребители.

Като Интернет портали се обособят следните модула:

Социални мрежи – към тях се отнасят блог, форум, чат, споделяне на материали като снимки и видео.

Портали за недвижими имоти – представят постоянно обновяване и актуализация на новини, обяви, снимки и информация.

Корпоративен Интранет – помества голямо количество информация за дадена компания.

Интернет магазин – предоставя възможност за печелене на пари. Чрез този вид онлайн магазин, пазаруването е улеснено, облекчено и лишено от всякакви ненужни формации. С Интернет магазина дори малкия бизнес може да достигне много по-мащабни нива на разпространение, привличайки клиенти от целия свят и да предостави богата информация до типа услуги или продукти, които се предлагат, за разлика от традиционният начин на пазаруване.

Корпоративен сайт – подходящ е за фирми с малък и среден бизнес, когато компанията има нужда от модерен начин за постигане на целите. Комуникацията и маркетинговите стратегии тук са на най-високо ниво, а по-този начин се отваря широко поле за изява на възможностите на фирмата. Чрез началото на корпоративния сайт се цели да се наложи идентичността върху потребителя. Тук важен е начина на предоставяне на информацията, а наличието на секция за избор на език, прави лесен достъпа до потребители от различни краища на света.